Hjem

DSCN1826Camp Bjørklia

  • Camp Bjørklia, hytte på egen utmarkseiendom – utmarksnæring
  • Plassering – Snåsa – Imsdalen – Stigå fjellet
  • Fri sikt inn i Blåfjella-Skjækerfjella / Låarte-Skæhkere nasjonalpark
  • Tjenester/ muligheter — se menyer
  • Utleie med full forpleining, pris på forespørsel
  • Tilgjengelighet: Bil E 6/ Rv 763 – parkering i Imsdalen
  • Transport av bagasje/utstyr sommer som vinter
  • Gå tid fra parkering til hytte, 30 – 45 min
  • Overnattings, hytte/anneks 14 – lavo med ovn/bunn 15
  • Strømforsyning med kraftig stillegående Honda aggregat
  • Internettløsning – Breibånd.no – trådløst
  • Telefondekning i hytten – trådløst
  • Tilrettelagt for møtevirksomhet / kurs – eks. prosjektor/lerret – strømforsyning for data
  • Toalett/ WC – utedo

DSC00196